Начало Контакти
Завод на Оберьостерайхише Биодизел България

Оберьостерайхише Биодизел България е компания за производство на биодизел и фармацевтичен глицерин. Производственият капацитет на завода е 100 000 тона биодизел и 10 000 тона глицерин годишно. Обектът е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав.

На основание чл.65, ал.11 от Закона за акцизите и данъчните складове Ви уведомяваме, че лицензираният складодръжател ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД НЯМА свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 и 13 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Информационна брошура - Аварийно планиране

Формуляр за контакт

Офис Русе

бул. Тутракан 100
Русе, България

+359 82 817 400

+359 82 844 862